Lịch sử phát triển

Công Ty TNHH Trọng Luật là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và tư vấn thuế tại đồng nai. Với bề dày kinh nghiệm, uy tín  trong lĩnh vực thuế được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hết sức tin cậy.

  • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT
  • Mã số thuế: 3600667915
  • Địa chỉ: 12/10 đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0618 823237, 0618 823238    Fax: 0613 823239

     Công ty TNHH Trọng Luật được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 2004 với ngành nghề họat động: Cung cấp các dịch vụ về kế toán; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán; Tư vấn tài chính; Kê khai thuế, dịch vụ thủ tục về thuế; Tư vấn đầu tư.

    Hơn 12 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Trọng Luật  không ngừng tăng trưởng về số lượng khách hàng và chất lượng phục vụ. Cho đến hiện nay, Công ty là địa chỉ tin cậy về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế của hàng trăm Doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai nơi chúng tôi đặt trụ sở cũng như một số tỉnh lân cận. Công ty cũng thực hiện việc đào tạo kế toán, thuế cho rất nhiều người có nhu cầu tiếp cận, nâng cao nghiệp vụ về công việc liên quan đến kế toán, thuế.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

     Với nhiệm vụ kinh doanh là cung cấp dịch vụ dịch vụ kế toán, tư vấn thuế cho các Doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động, trách nhiệm của Công ty là góp phần minh bạch các thủ tục hành chính về thuế, kế toán, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kế toán, tăng cường công tác quản lý tài chính và cung cấp các thông tin tài chính có độ tin cậy cao cho công tác quản lý doanh nghiệp. Đồng thời qua đó giúp các Doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách chế độ của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế, chế độ báo cáo theo quy định.

   Đối với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), chúng tôi là một trong những hội viên tham gia đầu tiên và có đóng góp tích cực vào sự hình thành và phát triển của Hội. Trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Công ty TNHH Trọng Luật được Hội Tư vấn Thuế Việt Nam giao trách nhiệm trong việc phổ biến kiến thức pháp luật về thuế đến các Doanh nghiệp, các cá nhân phụ trách công tác kế toán, thuế.

  1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  1. Căn cứ vào chức năng họat động, nhiệm vụ của Công ty

     Trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong kế hoạch cũng như định hướng phát triển của Công ty đã đề ra và đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty TNHH Trọng Luật trong những năm tiếp theo.

  1.  Về kết quả kinh doanh                                                                  

 Đơn vị tính: triệu đồng

 

STT

 

Diễn giải

 

Năm 2013

 

Năm 2014

 

Năm 2015

 

1

 

Vốn chủ sở hữu

 

1.000

 

1.000

1.000

 

2

 

Doanh thu

 

4.426

 

5.348

6.515

 

3

 

Lợi nhuận trước thuế

 

295

 

376

453

 

4

 

Nộp Ngân sách

 

446

 

511

598

 

5

Thu nhập B/Q

(người/tháng)

 

7.6

 

8.4

9.3

 

6

 

Số lao động (người)

 

37

 

39

40

 

  1.  Về việc phổ biến kiến thức pháp luật về kế toán, thuế

     Với tư cách là hội viên của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Công ty TNHH Trọng Luật đã góp phần tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cá nhân những nội dung liên quan đến pháp luật về thuế, hướng dẫn về chính sách thuế mới, nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật về thuế.

     Đồng thời, thông qua các hoạt động đào tạo, Công ty cũng liên kết với Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam trong việc mở các lớp đào tạo tập huấn về thuế cho kế toán các Doanh nghiệp, các lớp cung cấp kiến thức thuế, kế toán cho lãnh đạo Doanh nghiệp; các lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề thủ tục về thuế.

  1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

      Đạt được những thành tích trên là sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty trong suốt những năm qua và được sự tin tưởng của các Doanh nghiệp đã giao phó công tác kế toán, thuế cho Công ty TNHH Trọng Luật.

     Đồng thời Công ty cũng nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ phía cơ quan thuế, Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, Bộ Tài chính thông qua các việc như khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến.

  1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

     Công ty đã tham gia nhiệt tình, hiệu quả trong các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể như trong việc khảo sát, lấy ý kiến thực tế của các Doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế tại Việt Nam theo Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ.

      Bằng cách phát biểu ý kiến tại các hội nghị về thuế, hoặc thông qua các văn bản, Công ty đã tích cực đóng góp ý kiến trong các dự thảo sửa đổi bổ sung về thuế và xây dựng các chính sách thuế mới.

 III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

     Trong các năm qua, Công ty đã được khen thưởng như sau:

 

Năm

 

Hình thức khen thưởng

 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

 

2012

 

Giấy khen

 

Quyết định số 03/QĐ-HTVT ngày 10/04/2012 của Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

 

2013

 

Bằng khen

 

Quyết định số 803/QĐ-BTC ngày 24/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

     Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013 đến 2015, Công ty TNHH Trọng Luật kính trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng Bằng khen cho Công ty TNHH Trọng Luật về thành tích xuất sắc trong các năm 2013 đến 2015.

Trân trọng./.

 

                                                                     

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

                                      Hoàng Văn Mô

Scroll