Thuế TTĐB

 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Giá trị gia tăng 


Thuế Tài nguyên

 
LUẬT DẦU KHÍ

LUẬT DẦU KHÍ

Để bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí nhằm phát triển kinh tế quốc dân, mở rộng hợp tác với nước ngoài;

Căn cứ vào các điều 17, 29 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;


Phí và Lệ phí

 
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN...

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII số 57/2013/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII số 61/2013/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2013 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ - TTg ngày 30...


Quản lý thuế

 
Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 của Bộ Tài chính

Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 của...

Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 của Bộ Tài chính v/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)


Thuế đối với ODA

 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổsung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu...


Các tin khác:

Kê khai Thuế qua mạng

 
Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP


Các tin khác:

Đặt câu hỏi?

Scroll