GIOI THIEU VE CONG TY TRONG LUAT

CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT 

 1. GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 2004 và là một trong những đơn vị đủ điều kiện làm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế theo quy định  ở tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian dài thành lập và phát triển, CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT không ngừng tăng trưởng về lượng và chất. Cho đến hiện nay, chúng tôi là địa chỉ tin cậy về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế của hàng trăm doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai nơi chúng tôi đặt trụ sở chính cũng như một số tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận.

CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT cũng là nơi đào tạo cho hàng trăm đối tượng có nhu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng hành nghề thực tế về kế toán, thuế. Giúp những người này khi thực hiện công tác về kế toán, thuế tại các Doanh nghiệp được vững vàng, hiệu quả, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về thuế.

 1. CÁC DỊCH VỤ ĐANG CUNG CẤP
 • Tư vấn thuế, tài chính
 • Dịch vụ làm các thủ tục về thuế (Đại lý thuế)
 • Dịch vụ kế toán: làm sổ sách kế toán, kế toán trưởng
 • Đào tạo kế toán thực hành
 • Dịch vụ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp
 • Rà soát Quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hành xuất khẩu.
 1. LIÊN HỆ
 • CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT
 • Mã số thuế: 3600667915
 • Địa chỉ: 12/10 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 061 8823237  -  0913 755 833-   0916 795579 Fax: 061 8823239
 •  
 • Email: trongluatcompany@yahoo.com
 • Website: www.trongluat.vn

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

 1. CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM
 2. CÔNG TY TNHH SANOR ELECTRONICS VIỆT NAM
 3. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM UY TÍN
 4. CÔNG TY TNHH JINMYUNG
 5. CÔNG TY TNHH JINHUNG VINA
 6. CÔNG TY TNHH HONG WON VINA
 7. CÔNG TY TNHH LONG HẢI PHÁT
 8. CÔNG TY TNHH GREAT KINGDOM INTERNATIONAL CORP. BIÊN HÒA
 9. CÔNG TY TNHH DNS GLOBAL
 10. CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT


 

TRONG LUAT CO.,LTD was established on February 17th, 2004 and one of the first accounting service companies, tax consultant in Dong Nai. After long time establishing and developing, Trong Luat Co.,Ltd grows up quantity and quality unceasingly. Up to now, we are  reliable address concerning accounting service, tax consultant for hundreds of enterprise in area of Dong Nai Province, where we place head quarter as well as nearby area: Ho Chi Minh City, Binh Duong, Binh Thuan.

TRONG LUAT CO.,LTD is also a training place for hundreds of  students have the need to update their knowledge, accountancy and taxation practice skill. Helping these students when they conduct accounting and taxation work in company firmly, effectively, comply with the provisions of the State about Tax.

 1. SERVICES OFFERING
 • Tax, financial consulting
 • Tax procedures service (Tax Agents)
 • Accounting services: make accounting book, chief accountant
 • Training practice accounting
 • Service procedure enterprice establishment
 1. CONTACT
 • TRONG LUAT CO.,LTD
 • Tax Code: 3600667915
 • Address:99/7 and 382/8 Hanoi Highway, KP 5B, Tan Bien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
 • Phone No: 061 8823237  -  8823238    Fax: 061 8823239
 • Email: trongluatcompany@yahoo.com
 • Website: www.trongluat.vn

REPRESENTATIVE CUSTOMERS:

 1. GREAT VECA VIETNAM COMPANY LIMITED
 2. SANOR ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED
 3. VIETNAM UY TIN COMPANY LIMITED
 4. JINMYUNG COMPANY LIMITED
 5. JINHUNG VINA COMPANY LIMITED
 6. HONG WON VINA COMPANY LIMITED
 7. LONG HAI PHAT COMPANY LIMITED
 8. GREAT KINGDOM INTERNATIONAL CORP. BIEN HOA COMPANY LIMITED
 9. DNS GLOBAL COMPANY LIMITED
 10. DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED
4669_GIAYCNDU.pdf Tải file

Bài viết khác:

Scroll