Bồi Dưỡng Cập Nhật Kiến Thức Kế Toán , Thuế

Để giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ và nắm bắt được kĩ năng về thuế và kế toán chúng tôi cung cấp khoá học bồi dưỡng kiến thức thuế , kế toán cho các cá nhân, doanh nghiệp

Để giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ và nắm bắt được kĩ năng về thuế và kế toán chúng tôi cung cấp khoá học bồi dưỡng kiến thức thuế , kế toán cho các cá nhân, doanh nghiệp
Chuyên đề 1: Thuế Giá trị gia tăng

-Những thay đổi của luật thuế GTGT năm 2008 so với Luật thuế GTGT năm 1997 và Luật sửa đổi Thuế GTGT năm 2003.

- Những hàng hoá, dịch vụ nào được giảm thuế GTGT.

- Sử dụng hoá đơn trong xác định thuế GTGT.

Chuyên đề 2: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Những thay đổi của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 so với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003

- Kê khai, tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả phần trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ 10% lợi nhuận trước thuế).

Chuyên đề 3: Thuế thu nhập cá nhân

- Đăng ký thuế thu nhập cá nhân thế nào? Ai là người nộp thuế?

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập được chuyển nhượng chứng khoán ( cá nhân phải tính thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thế nào? Công ty chứng khoán ngân hàng thương mại thực hiện khấu trừ thuế thu nhập khi nào?)

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vất động sản ( thu nhập nào bị đánh thuế và thu nhập nào được miễn thuế; xác định thuế phải nộp như thế nào?)

-Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công.

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn…

Đội ngũ giáo viên:
Những cán bộ đang công tác cục Thuế, Học viện Tài Chính- Bộ Tài Chính.

Bằng cấp đạt được: Chứng chỉ hoặc tương đương

Đối tượng tham gia:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

- Nhà quản lý, Tưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng, những cán bộ làm công tác tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

- Những cá nhân có nhu cầu.

Mục tiêu đào tạo:
Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những vấn đề về Luật thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân cho Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và các cá nhân khác có nhu cầu. Giúp hiểu được các Luật thuế nhằm thực hiện tốt thủ tục kê khai, tính thuế, nộp thuế và quyết toán thuế của đơn vị (cá nhân) cũng như nâng cao công tác quản ký kinh tế tài chính của đơn vị (cá nhân).

Thời gian khai giảng: Vui lòng liên hệ trực tiếp.
 

Scroll